Nowości

Partnerzy poszukiwani - Rozszerzenie sieci dystrybucji

Pierot poszukuje regionalnych i lokalnych partnerów na terenie kraju. Zadanie poszukiwanych firm partnerskich to przejęcie opieki nad inwestorami i sprzedaż rozwiązań przeciwpożarowych na określonym obszarze.


Prospekt Grodzie przeciwpożarowe

Prospekt “Grodzie przeciwpożarowe do pneumatycznych systemów transportowych” jest dostępny w formie elektronicznej.

Prospekt Grodzie przeciwpożarowe

Prospekt “Grodzie przeciwpożarowe do pneumatycznych systemów transportowych” jest dostępny w formie elektronicznej.

Grodzie przeciwpożarowe są zamknięciami przeciwpożarowymi klasy T90 (EI90), stosowanymi w pneumatycznych systemach transportowych, przechodzących przez przegrody jak ściany, stropy, itp. oddzieleń przeciwpożarowych.

 

Prospekt zawiera podstawowe informacje dla projektantów, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i inwestorów. Zawarte w nim informacje pokazują możliwości praktycznych zastosowań grodzi. Precyzują warunki brzegowe w zakresie stosowania grodzi przeciwpożarowych, a wynikających z przepisów i innych regulacji prawnych obowiązujących w Polsce.

 

Prospekt pokazuje skrótowo zasadę działania grodzi i wymagania w zakresie ich instalacji, oraz określa ramowe warunki ich zabudowy.

<<<<

Nowości

Partnerzy poszukiwani - Rozszerzenie sieci dystrybucji

Pierot poszukuje regionalnych i lokalnych partnerów na terenie kraju. Zadanie poszukiwanych firm partnerskich to przejęcie opieki nad inwestorami i sprzedaż rozwiązań przeciwpożarowych na określonym obszarze.


Prospekt Grodzie przeciwpożarowe

Prospekt “Grodzie przeciwpożarowe do pneumatycznych systemów transportowych” jest dostępny w formie elektronicznej.

Próba ognia – Pierot w Kołobrzegu

Konferencja SITP Kołobrzeg – nowe przepisy techniczno-budowlane; kurtyny dymowe i kurtyny przeciwpożarowe w pożarze; modernizacja budynków

Konferencja ochrony przeciwpożarowej SITP

W dniach 19-22 marca 2009 r. oddział katowicki Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa wraz z Komendą Wojewódzką PSP w Katowicach zorganizował w Zakopanem kolejne międzynarodowe seminarium szkoleniowe „Ochrona przeciwpożarowa – Zakopane Wiosna 2009”.

Po targach BUDMA 2009

Minęły kolejne targi budowlane BUDMA 2009 w których Pierot Sp. z o.o. tradycyjnie brał udział.

Bezpieczne oddzielenia K90

Restauracja Burger King w Warszawie wyposażona w najnowsze technologie. Bezpieczne oddzielenia pożarowe klasy K90.

Zamknięcia przeciwpożarowe w drukarni

Zamknięcia przeciwpożarowe do systemów transportowych klasy EI90 w akcji. Drukarnia przekazana do użytkowania.

Centrum Handlowe - gorączkowy finisz

Użytkownicy wielu sklepów w warszawskich Złotych Tarasac przeżywają gorące chwile. Budynek już częściowo przekazany do użytkowania, a lokale nie odpowiadają warunkom bezpieczeństwa pożarowego.

Następne kroki