Nowości

Partnerzy poszukiwani - Rozszerzenie sieci dystrybucji

Pierot poszukuje regionalnych i lokalnych partnerów na terenie kraju. Zadanie poszukiwanych firm partnerskich to przejęcie opieki nad inwestorami i sprzedaż rozwiązań przeciwpożarowych na określonym obszarze.


Prospekt Grodzie przeciwpożarowe

Prospekt “Grodzie przeciwpożarowe do pneumatycznych systemów transportowych” jest dostępny w formie elektronicznej.

Serwis z systemem – odpowiedzialnie i kompleksowo

Nawet osoby stykające się z tą problematyką ochrony przeciwpożarowej zawodowo, tj. architekci, projektanci i inwestorzy, mają problemy z dotarciem do usystematyzowanych i precyzyjnych informacji na ten temat.

 

Korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia, próbujemy przybliżyć wszystkim zainteresowanym to, co w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest najistotniejsze.

 

Oczy szeroko otwarte

Na naszej stronie znajdziecie Państwo:

 • na bieżąco aktualizowane informacje o ważnych lub szczególnie charakterystycznych wydarzeniach,
 • monitoring ustawodawstwa, aktów prawnych, wyroków sądów i decyzji rządowych w kwestiach istotnych dla ochrony przeciwpożarowej,
 • przegląd istotnych rozwiązań i nowości technicznych w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej,
 • wskazówki dotyczące naszym zdaniem niedopracowanych lub wymagających uwagi obszarów systemowo istotnych dla poziomu ochrony przeciwpożarowej, stanowiące zalążek dyskusji.

Dobre decyzje wymagają kompetencji

 • doradztwo w zakresie optymalnych rozwiązań dla konkretnych przypadków wymagających zastosowania technicznych środków ochrony przeciwpożarowej
 • seminaria i szkolenia

Praktyka na co dzień

 • przedstawienie oferty techniczno-handlowej dla rozwiązań w zakresie kurtyn dymowych, kurtyn przeciwpożarowych i grodzi przeciwpożarowych
 • wykonanie dokumentacji przedwykonawczej
 • dostawa i montaż urządzeń na terenie całego kraju
 • wykonanie dokumentacji powykonawczej dostarczonych i zamontowanych urządzeń
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Następne kroki