Nowości

Partnerzy poszukiwani - Rozszerzenie sieci dystrybucji

Pierot poszukuje regionalnych i lokalnych partnerów na terenie kraju. Zadanie poszukiwanych firm partnerskich to przejęcie opieki nad inwestorami i sprzedaż rozwiązań przeciwpożarowych na określonym obszarze.


Prospekt Grodzie przeciwpożarowe

Prospekt “Grodzie przeciwpożarowe do pneumatycznych systemów transportowych” jest dostępny w formie elektronicznej.

Grodzie przeciwpożarowe

Grodzie przeciwpożarowe to ogólna nazwa systemu szczelnych i izolacyjnych ogniowo (klasa EI) zamknięć przeciwpożarowych otworów w ścianach i stropach oddzielenia przeciwpożarowego, przez które przechodzą systemy transportowe.

 

Dlaczego grodzie?

Z uwagi na zwiększone ryzyko błyskawicznego rozprzestrzenienia się pożaru do odległych stref pożarowych stanowią one odrębną grupę zamknięć przeciwpożarowych. W porównaniu do tradycyjnych bram i drzwi przeciwpożarowych wymagania stawiane grodziom są ostrzejsze.

 

Dotyczy to między innymi:

  • samych badań ogniowych,
  • wymaganej niezawodności,
  • współpracy ze sterowaniami systemów transportowych, systemami blokującymi lub oczyszczającymi.

Zanim gródź zostanie dopuszczona do stosowania, oprócz badań ogniowych musi przejść trzykrotnie test pracy non-stop – każdorazowo 200 000 cykli. Testy tradycyjnych bram i drzwi przeciwpożarwych obejmują co najwyżej 10 000 cykli.

 

Podział

Wyróżnia się grodzie przeciwpożarowe:

Grodzie przeciwpożarowe pozwalają na zamknięcie strefy lub podstrefy pożarowej, mimo że przez ograniczające ją elementy oddzielenia pożarowego (ściany, stropy) przechodzą systemy transportowe lub odciągowe.

 

PN-EN 1366-7: Definicja systemu transportowego

Aby zdecydować o tym, czy dla danego otworu zastosować gródź przeciwpożarową, czy normalną bramę lub drzwi przeciwpożarowe, musimy odnieść się do definicji systemu transportowego.

 

Norma PN-EN 1366-7 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych. Część 7: Systemy transportowe i ich zamknięcia: system transportowy jest to układ stosowany do transportowania materiałów przez otwór w elemencie oddzielenia przeciwpożarowego.

 

Jeżeli spełnione są warunki tej definicji, to jako zamknięcie należy zastosować gródź przeciwpożarową, a nie normalną bramę lub drzwi. I nie ma przy tym znaczenia, czy w obszarze zamykania mamy do czynienia z systemem transportowym rozdzielnym, czy nierozdzielnym.

 

Jeżeli więc przez otwór w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego przejeżdżają np. automatycznie sterowane samodzielne wózki jezdne, to otwór ten wymaga zabezpieczenia grodzią przeciwpożarową, a nie zwykłą bramą przeciwpożarową.

 

Następne kroki