Nowości

Partnerzy poszukiwani - Rozszerzenie sieci dystrybucji

Pierot poszukuje regionalnych i lokalnych partnerów na terenie kraju. Zadanie poszukiwanych firm partnerskich to przejęcie opieki nad inwestorami i sprzedaż rozwiązań przeciwpożarowych na określonym obszarze.


Prospekt Grodzie przeciwpożarowe

Prospekt “Grodzie przeciwpożarowe do pneumatycznych systemów transportowych” jest dostępny w formie elektronicznej.

Ekskluzywna i nowoczesna ochrona przeciwpożarowa

Specjalizujemy się w nowoczesnych systemach zamknięć przeciwpożarowych – zaprojektowanych i wyprodukowanych z zastosowaniem najnowszych technologii.

 
Często są to rozwiązania wyznaczające nowe kierunki rozwoju zabezpieczeń przeciwpożarowych i otwierające projektantom nowe możliwości tworzenia koncepcji ochrony przeciwpożarowej budynków przyjaznych inwestorom, architektom i użytkownikom.

 

Takim nowatorskim rozwiązaniem są np. grodzie przeciwpożarowe - zamknięcia przeciwpożarowe do otworów w ścianach oddzieleń przeciwpożarowych, przez które przechodzą systemy transportowe.

 

Klienci

Oferowane przez nas rozwiązania stosowane są praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki. Są to zarówno zakłady przemysłowe (fabryki, cementownie, zakłady przetwórstwa spożywczego, cukrownie, drukarnie, zakłady przetwórstwa drewna i tytoniu, zakłady mięsne), obiekty użyteczności publicznej (lotniska, teatry, centra kultury, obiekty widowiskowo-sportowe) jak i wielkopłaszczyznowe centra handlowo-usługowe.

 

Serwis na terenie całej Polski

Pierot Sp. z o.o. ma siedzibę w Olsztynie, ale obszarem działania obejmuje cały kraj. Trzon firmy stanowią pracownicy pracujący od początku jej powstania.

 

Stale doskonaląca się kadra oraz możliwości zaprojektowania i dostarczenia indywidualnych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb są naszymi niekwestionowanymi atutami.